Slackline pendant le (dé)confinement Phase1

(NL versie hier)

On espère que tout le monde va bien et que vous gardez le moral !

A ce jour, nous n'avons toujours pas reçu les validations attendues par les autorités. C'est pourquoi en collaboration avec le Club Alpin Belge on a décidé de publier nos recommandations pour la pratique de la slackline durant le (dé)confinement Phase1.

Ces recommandations sont conformes aux consignes générales de la pratique du sport durant la Phase1 et sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution de la situation.

N'hésitez pas à partager. 

Prenez soins de vous et soyez prudent !! 

On est disponible pour toute question.
L'équipe BeSlack

https://clubalpin.be/blog/notre-blog-1/post/phase-1-slackline-89

----

 

 

Hello :),

Hopelijk gaat het goed met jullie en houden jullie de moed erin.

Omdat er geen specifieke richtlijnen voor slacklinen tijdens deze crisis bestaan. Hebben we in samenwerking met CAB aanbevelingen opgesteld voor slacklinen tijdens de eerste fase van de versoepeling.

Deze aanbevelingen zijn in lijn met de algemene aanbevelingen omtrent sportbeoefening tijdens fase 1. Maar deze kunnen steeds wijzigen afhankelijk van de situatie. 

Sharing is caring.

Draag zorg voor elkaar en wees voorzichtig.

Beschikbaar voor al uw vragen.
BeSlack Team

SLACKLINEN TIJDENS FASE 1

Onder de volgende voorwaarden is het beoefenen van recreatief slacklinen mogelijk. 

Met hoeveel?
Met maximaal 2 personen. De andere persoon moet altijd dezelfde zijn. 
Geen initiaties omdat tijdens het “spotten” je niet de nodige afstand kan bewaren.

Op welke afstand?
Bewaar een afstand van 5 meter. Dit om zowel een veilige valzone als de social distancing te garanderen. 1 persoon per keer op de lijn en geen fysiek contact.

Materiaal en infrastructuur
De slackline wordt door 1 persoon buiten opgesteld en ook weer afgebroken. Bewaar je materiaal na je sessie buiten je leefruimte. Er wordt geen sportinfrastructuur gebruikt voor of na de sessie (kleedkamer, douche, …)

Verplaatsingen
Zoek een plaats dichtbij en vermijd verre verplaatsingen. Het is aangewezen om de korste weg te nemen naar de plaats waar je gaat slacklinen. 

Duur van de activiteit
Na de sessie is het verplicht om onmiddellijk naar huis te keren. 

Gezichtsmaskers
Het gebruik van een gezichtsmasker is verplicht.

Social distancing en handen wassen
Al de regels rond social distancing, handen wassen en gebruik van papieren zakdoeken blijven de norm.

In het park?
Let extra goed op op de andere gebruikers van het park. Er zit veel volk in het park deze dagen. 
Elke parkeigenaar beslist of slacklinen is toegelaten of niet. Informeer u. 

Highline blijft verboden tijdens fase 1.

AANDACHT
Voel je je niet goed, of bij twijfel, blijf thuis.

nb: Merci Jef Cox pour la traduction.

Tags: 
Category: 
Publié le mar, 12/05/2020 - 13:03 par xavier